fbpx
Trong các lâu đài, cung điện lớn thường có một nơi gọi là “ Salle des pas perdu”, không gian dành cho những bước lang thang không chủ đích …Giữa Tokyo, New York nơi đường phố không có ánh...