Xây dựng mới nhà cô Phương, Gò Vấp

5675

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

  • Địa điểm xây dựng: Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
  • Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn
  • Ngày hoàn thành: 15/07/2016
  • Diện tích nền trệt:  4m x 13m
  • Quy mô: 5 tầng

Hình ảnh hoàn thiện nhà mới cô Phương, Gò Vấp

Xây dựng mới nhà cô Phương, Gò Vấp 1 Xây dựng mới nhà cô Phương, Gò Vấp 2 Xây dựng mới nhà cô Phương, Gò Vấp 3 Xây dựng mới nhà cô Phương, Gò Vấp 4 Xây dựng mới nhà cô Phương, Gò Vấp 5 Xây dựng mới nhà cô Phương, Gò Vấp 6 Xây dựng mới nhà cô Phương, Gò Vấp 7 Xây dựng mới nhà cô Phương, Gò Vấp 8 Xây dựng mới nhà cô Phương, Gò Vấp 9 Xây dựng mới nhà cô Phương, Gò Vấp 10 Xây dựng mới nhà cô Phương, Gò Vấp 11 Xây dựng mới nhà cô Phương, Gò Vấp 12 Xây dựng mới nhà cô Phương, Gò Vấp 13 Xây dựng mới nhà cô Phương, Gò Vấp 14 Xây dựng mới nhà cô Phương, Gò Vấp 15 Xây dựng mới nhà cô Phương, Gò Vấp 16 Xây dựng mới nhà cô Phương, Gò Vấp 17 Xây dựng mới nhà cô Phương, Gò Vấp 18 Xây dựng mới nhà cô Phương, Gò Vấp 19 Xây dựng mới nhà cô Phương, Gò Vấp 20 Xây dựng mới nhà cô Phương, Gò Vấp 21 Xây dựng mới nhà cô Phương, Gò Vấp 22 Xây dựng mới nhà cô Phương, Gò Vấp 23 Xây dựng mới nhà cô Phương, Gò Vấp 24 Xây dựng mới nhà cô Phương, Gò Vấp 25

Hình ảnh thi công nhà mới cô Phương, Gò Vấp

xây dựng nhà mới cô phương xây dựng nhà mới cô phương xây dựng nhà mới cô phương xây dựng nhà mới cô phương

Xem thêm bài viết: