Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11

1
2005

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng: Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn
Ngày hoàn thành: 29/08/2017
Diện tích nền trệt: 4m x 16m
Quy mô: 5 tầng

Video sau khi hoàn thành công trình

Hình ảnh hoàn thiện nhà mới cô Hương, Quận 11

Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 1 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 2 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 3 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 4 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 5 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 6 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 7 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 8 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 9 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 10 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 11 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 12 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 13 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 14 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 15 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 16 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 17 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 18 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 19 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 20 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 21 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 22 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 23 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 24 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 25 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 26 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 27 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 28 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 29 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 30 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 31 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 32 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 33 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 34 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 35 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 36 Xây dựng mới nhà cô Hương, Quận 11 37

Hình ảnh xây dựng nhà cô Hương, Quận 11

xây dựng nhà mới cô Hương xây dựng nhà mới cô Hương xây dựng nhà mới cô Hương xây dựng nhà mới của cô Hương xây dựng nhà mới của cô Hương

Xem thêm bài viết:

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây