Xây dựng mới nhà cô Dung, Bình Thạnh

1805
Giới thiệu công trình xây dựng mới nhà

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng: Phường 7, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM

Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn

Ngày hoàn thành: 12/10/2013

Quy mô: 3 tầng

HOÀN THÀNH

Giới thiệu công trình xây dựng mới nhà Giới thiệu công trình xây dựng mới nhà Giới thiệu công trình xây dựng mới nhà Giới thiệu công trình xây dựng mới nhà Giới thiệu công trình xây dựng mới nhà

Xem thêm bài viết: