Xây dựng mới nhà cô Hồng Nhung, Bình Thạnh

1659
Xây dựng mới nhà cô Hồng Nhung Bình Thạnh

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng: Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn

Ngày hoàn thành: 28/12/2013

Quy mô: 3 tầng