Xây dựng mới nhà cô Hà, Đinh Tiên Hoàng, Quận 1

1885
Xây dựng mới nhà cô Hà đường Đinh Tiên Hoàng

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng: Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn

Ngày hoàn thành: 17-06-2015

Quy mô: 3 tầng

HOÀN THÀNH

Xây dựng mới nhà cô Hà đường Đinh Tiên Hoàng Xây dựng mới nhà cô Hà đường Đinh Tiên Hoàng Xây dựng mới nhà cô Hà đường Đinh Tiên Hoàng Xây dựng mới nhà cô Hà đường Đinh Tiên Hoàng Xây dựng mới nhà cô Hà đường Đinh Tiên Hoàng Xây dựng mới nhà cô Hà đường Đinh Tiên Hoàng Xây dựng mới nhà cô Hà đường Đinh Tiên Hoàng Xây dựng mới nhà cô Hà đường Đinh Tiên Hoàng Xây dựng mới nhà cô Hà đường Đinh Tiên Hoàng Xây dựng mới nhà cô Hà đường Đinh Tiên Hoàng Xây dựng mới nhà cô Hà đường Đinh Tiên Hoàng

Xem thêm bài viết: