Xây dựng mới nhà chú Trường, Quận 7

1864
Xây dựng mới nhà quận 7

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng: Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM

Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn

Ngày hoàn thành: 17-06-2012

Quy mô: 3 tầng

HOÀN THÀNH

Xây dựng mới nhà quận 7 Xây dựng mới nhà quận 7 Xây dựng mới nhà quận 7 Xây dựng mới nhà quận 7 Xây dựng mới nhà quận 7 Xây dựng mới nhà quận 7

Xem thêm bài viết: