Xây dựng mới nhà anh Tính, Quận 9

1353
Xây dựng mới nhà anh Tính, Quận 9

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng: Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh

Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn

Ngày hoàn thành: 03/12/2016

Diện tích nền trệt: 4m x 12m

Quy mô: 3 tầng

THI CÔNG

Xây dựng mới nhà anh Tính, Quận 9 Xây dựng mới nhà anh Tính, Quận 9 Xây dựng mới nhà anh Tính, Quận 9 Xây dựng mới nhà anh Tính, Quận 9

HOÀN THÀNH

Xây dựng mới nhà anh Tính, Quận 9 Xây dựng mới nhà anh Tính, Quận 9 Xây dựng mới nhà anh Tính, Quận 9 Xây dựng mới nhà anh Tính, Quận 9 Xây dựng mới nhà anh Tính, Quận 9 Xây dựng mới nhà anh Tính, Quận 9 Xây dựng mới nhà anh Tính, Quận 9 Xây dựng mới nhà anh Tính, Quận 9 Xây dựng mới nhà anh Tính, Quận 9

Xem thêm bài viết: