Xây dựng mới nhà anh Trọng, Bình Thạnh

1445
Xây dựng mới nhà anh Trọng, Bình Thạnh

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng: Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM

Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn

Ngày hoàn thành: 05/08/2013

Quy mô: 3 tầng

HOÀN THÀNH

Xây dựng mới nhà anh Trọng, Bình Thạnh Xây dựng mới nhà anh Trọng, Bình Thạnh Xây dựng mới nhà anh Trọng, Bình Thạnh Xây dựng mới nhà anh Trọng, Bình Thạnh Xây dựng mới nhà anh Trọng, Bình Thạnh

Xem thêm bài viết: