Xây dựng mới nhà anh Tuấn, Gò Vấp

1504
Xây dựng mới nhà anh Tuấn, Gò Vấp

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng: Phường 3, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn

Ngày hoàn thành: 15/07/2013

Quy mô: 2 tầng

HOÀN THÀNH

Xây dựng mới nhà anh Tuấn, Gò Vấp Xây dựng mới nhà anh Tuấn, Gò Vấp Xây dựng mới nhà anh Tuấn, Gò Vấp

Xem thêm bài viết: