Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước

2918

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

  • Địa điểm xây dựng: Phường Hưng Hiến, Thị xã Bình Long, Tỉnh Bình Phước
  • Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn
  • Ngày hoàn thành: 12/08/2016
  • Diện tích nền trệt: 4,5m x 18m
  • Quy mô: 4 tầng

Hình ảnh hoàn thiện nha khoa Nguyễn Lâm

Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước 1 Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước 2 Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước 3 Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước 4 Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước 5 Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước 6 Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước 7 Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước 8 Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước 9 Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước 10 Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước 11 Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước 12 Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước 13 Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước 14 Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước 15 Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước 16 Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước 17 Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước 18 Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước 19 Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước 20 Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước 21Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước 22 Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước 23 Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước 24 Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước 25 Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước 26 Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước 27 Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước 28 Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước 29

Hình ảnh thi công nha khoa Nguyễn Lâm

thi công nha khoa nguyễn lâm thi công nha khoa nguyễn lâm thi công nha khoa nguyễn lâm thi công nha khoa nguyễn lâm thi công nha khoa nguyễn lâm

Xem thêm bài viết: