Xây dựng mới nhà ông Khương, Quận 5

2120

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

  • Địa điểm xây dựng: Quân 5, TP. Hồ Chí Minh
  • Đơn vị thi công: Công ty Xây dựng Bảo Sơn
  • Ngày hoàn thành: 15/08/2012
  • Quy mô: 3 tầng

Xây dựng mới nhà ông Khương, Quận 5 1

Xem thêm bài viết: