Xây dựng mới nhà chú Tài, Quận 3

2247
Xây dựng mới nhà tại quận 3
xây nhà trọn gói quận 03

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng: Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn

Ngày khởi công: 10/07/2017

Ngày hoàn thành: 10/10/2017

Diện tích nền trệt: 4,5m x 8,4m

Quy mô: 4 tầng

THI CÔNG

Xây dựng mới nhà chú Tài tại Quận 3 Thành Phố Hồ Chí Minh Xây dựng mới nhà chú Tài tại Quận 3 Thành Phố Hồ Chí Minh Xây dựng mới nhà chú Tài tại Quận 3 Thành Phố Hồ Chí Minh Xây dựng mới nhà chú Tài tại Quận 3 Thành Phố Hồ Chí Minh

HOÀN THÀNH

Xây dựng mới nhà tại quận 3 Xây dựng mới nhà tại quận 3 Xây dựng mới nhà tại quận 3

Xây dựng mới nhà tại quận 3
xây nhà trọn gói quận 03
Xây dựng mới nhà tại quận 3
xây nhà trọn gói quận 03
Xây dựng mới nhà tại quận 3
xây nhà trọn gói quận 03
Xây dựng mới nhà tại quận 3
xây nhà trọn gói quận 3
Xây dựng mới nhà tại quận 3
xây nhà trọn gói quận 3
Xây dựng mới nhà tại quận 3
xây nhà trọn gói quận 3

Xây dựng mới nhà tại quận 3

Xây dựng mới nhà tại quận 3
xây nhà trọn gói quận 03
Xây dựng mới nhà tại quận 3
xây nhà trọn gói quận 03
Xây dựng mới nhà tại quận 3
xây nhà trọn gói quận 3
Xây dựng mới nhà tại quận 3
xây nhà trọn gói quận 03
Xây dựng mới nhà tại quận 3
xây nhà trọn gói quận 03
Xây dựng mới nhà tại quận 3
xây nhà trọn gói quận 3
Xây dựng mới nhà tại quận 3
xây nhà trọn gói quận 03
Xây dựng mới nhà tại quận 3
xây nhà trọn gói quận 03
Xây dựng mới nhà tại quận 3
xây nhà trọn gói quận 3
Xây dựng mới nhà tại quận 3
xây nhà trọn gói quận 03
Xây dựng mới nhà tại quận 3
xây nhà trọn gói quận 3

Xây dựng mới nhà tại quận 3 Xây dựng mới nhà tại quận 3

Xem thêm bài viết: