Xây dựng mới nhà chú Hồ Văn Sinh, Gò Vấp

2437
Giới thiệu dự án xây dựng mới nhà chú Hồ Văn Sinh quận Gò Vấp

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng: Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, Tp. HCM

Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn

Ngày hoàn thành: 12/09/2013

Quy mô: 2 tầng

HOÀN THÀNH

Giới thiệu dự án xây dựng mới nhà chú Hồ Văn Sinh quận Gò Vấp Giới thiệu dự án xây dựng mới nhà chú Hồ Văn Sinh quận Gò Vấp Giới thiệu dự án xây dựng mới nhà chú Hồ Văn Sinh quận Gò Vấp Giới thiệu dự án xây dựng mới nhà chú Hồ Văn Sinh quận Gò Vấp Giới thiệu dự án xây dựng mới nhà chú Hồ Văn Sinh quận Gò Vấp Giới thiệu dự án xây dựng mới nhà chú Hồ Văn Sinh quận Gò Vấp Giới thiệu dự án xây dựng mới nhà chú Hồ Văn Sinh quận Gò Vấp

Xem thêm bài viết: