Xây dựng mới nhà chú Chem, Trần Quang Khải, Quận 1

2061
Xây dựng mới nhà quận 1

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng: Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn

Ngày khởi công: 30/10/2015

Diện tích nền trệt: 2,7m x 8m

Quy mô: 1 trệt 2 lầu

HOÀN THÀNH

Xây dựng mới nhà quận 1 Xây dựng mới nhà quận 1 Xây dựng mới nhà quận 1 Xây dựng mới nhà quận 1 Xây dựng mới nhà quận 1 Xây dựng mới nhà quận 1 Xây dựng mới nhà quận 1 Xây dựng mới nhà quận 1 Xây dựng mới nhà quận 1 Xây dựng mới nhà quận 1 Xây dựng mới nhà quận 1 Xây dựng mới nhà quận 1 Xây dựng mới nhà quận 1 Xây dựng mới nhà quận 1

Xem thêm bài viết: