Xây dựng mới nhà chú Cảnh, Gò Dầu, Tân Phú

1058
Xây dựng mới nhà chú Cảnh Gò Dầu Tân Phú

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng: Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn

Ngày hoàn thành: 02/11/2015

Diện tích nền trệt: 4,4m x 16,2m

Quy mô: 5 tầng

THI CÔNG

Xây dựng mới nhà Tân Phú Xây dựng mới nhà Tân Phú Xây dựng mới nhà Tân Phú Xây dựng mới nhà Tân Phú Xây dựng mới nhà Tân Phú

HOÀN THÀNH

Xây dựng mới nhà chú Cảnh Gò Dầu Tân Phú Xây dựng mới nhà chú Cảnh Gò Dầu Tân Phú Xây dựng mới nhà chú Cảnh Gò Dầu Tân Phú Xây dựng mới nhà chú Cảnh Gò Dầu Tân Phú Xây dựng mới nhà chú Cảnh Gò Dầu Tân Phú Xây dựng mới nhà chú Cảnh Gò Dầu Tân Phú Xây dựng mới nhà chú Cảnh Gò Dầu Tân Phú Xây dựng mới nhà chú Cảnh Gò Dầu Tân Phú Xây dựng mới nhà chú Cảnh Gò Dầu Tân Phú Xây dựng mới nhà chú Cảnh Gò Dầu Tân Phú Xây dựng mới nhà chú Cảnh Gò Dầu Tân Phú Xây dựng mới nhà chú Cảnh Gò Dầu Tân Phú Xây dựng mới nhà chú Cảnh Gò Dầu Tân Phú Xây dựng mới nhà chú Cảnh Gò Dầu Tân Phú Xây dựng mới nhà chú Cảnh Gò Dầu Tân Phú Xây dựng mới nhà chú Cảnh Gò Dầu Tân Phú Xây dựng mới nhà chú Cảnh Gò Dầu Tân Phú Xây dựng mới nhà chú Cảnh Gò Dầu Tân Phú Xây dựng mới nhà chú Cảnh Gò Dầu Tân Phú Xây dựng mới nhà chú Cảnh Gò Dầu Tân Phú Xây dựng mới nhà chú Cảnh Gò Dầu Tân Phú Xây dựng mới nhà chú Cảnh Gò Dầu Tân Phú Xây dựng mới nhà chú Cảnh Gò Dầu Tân Phú Xây dựng mới nhà chú Cảnh Gò Dầu Tân Phú Xây dựng mới nhà chú Cảnh Gò Dầu Tân Phú Xây dựng mới nhà chú Cảnh Gò Dầu Tân Phú

VIDEO

Xem thêm bài viết: