Xây dựng mới nhà chị Loan, Quận 7

1874
Xây dựng mới nhà quận 7

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng: Phường Tân Quý, Quận 7, TP. HCM

Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn

Ngày hoàn thành: 30/07/2013

Quy mô: 3 tầng

HOÀN THÀNH

Xây dựng mới nhà quận 7 Xây dựng mới nhà quận 7 Xây dựng mới nhà quận 7 Xây dựng mới nhà quận 7

Xem thêm bài viết: