Xây dựng mới nhà chị Tâm, Lê Bình, Tân Bình

1717
Xây dựng mới nhà quận Tân Bình

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng: Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn

Ngày hoàn thành: 29/08/2015

Quy mô: 3 tầng

HOÀN THÀNH

Xây dựng mới nhà quận Tân Bình Xây dựng mới nhà quận Tân Bình Xây dựng mới nhà quận Tân Bình Xây dựng mới nhà quận Tân Bình

Xem thêm bài viết: