Xây dựng mới nhà chị Lâm Thị Mỹ Nhung, Bình Thạnh

767
Xây dựng mới nhà chị Lâm Thị Mỹ Nhung, Bình Thạnh

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng: Quận Bình Thạnh, Tp. HCM

Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn

Ngày hoàn thành: 16/09/2013

Quy mô: 3 lầu

HOÀN THÀNH

Xây dựng mới nhà chị Lâm Thị Mỹ Nhung, Bình Thạnh Xây dựng mới nhà chị Lâm Thị Mỹ Nhung, Bình Thạnh Xây dựng mới nhà chị Lâm Thị Mỹ Nhung, Bình Thạnh Xây dựng mới nhà chị Lâm Thị Mỹ Nhung, Bình Thạnh Xây dựng mới nhà chị Lâm Thị Mỹ Nhung, Bình Thạnh Xây dựng mới nhà chị Lâm Thị Mỹ Nhung, Bình Thạnh Xây dựng mới nhà chị Lâm Thị Mỹ Nhung, Bình Thạnh

Xem thêm bài viết: