Xây dựng mới nhà chị Hương – Biên Hòa

2
887
Xây dựng mới nhà Biên Hòa

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng: Biên Hòa, Đồng Nai

Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn

Ngày hoàn thành: 03/01/2017

Diện tích nền trệt: 3,6m x 15m

Quy mô: 3 tầng

THI CÔNG

Xây dựng mới nhà chị Hương Biên Hòa Xây dựng mới nhà chị Hương Biên Hòa Xây dựng mới nhà chị Hương Biên Hòa Xây dựng mới nhà chị Hương Biên Hòa Xây dựng mới nhà chị Hương Biên Hòa Xây dựng mới nhà chị Hương Biên Hòa Xây dựng mới nhà chị Hương Biên Hòa Xây dựng mới nhà chị Hương Biên Hòa Xây dựng mới nhà chị Hương Biên Hòa Xây dựng mới nhà chị Hương Biên Hòa

HOÀN THÀNH

Xây dựng mới nhà Biên Hòa Xây dựng mới nhà Biên Hòa Xây dựng mới nhà Biên Hòa Xây dựng mới nhà Biên Hòa Xây dựng mới nhà Biên Hòa Xây dựng mới nhà Biên Hòa Xây dựng mới nhà Biên Hòa Xây dựng mới nhà Biên Hòa Xây dựng mới nhà Biên Hòa Xây dựng mới nhà Biên Hòa Xây dựng mới nhà Biên Hòa Xây dựng mới nhà Biên Hòa Xây dựng mới nhà Biên Hòa Xây dựng mới nhà Biên Hòa Xây dựng mới nhà Biên Hòa Xây dựng mới nhà Biên Hòa Xây dựng mới nhà Biên Hòa Xây dựng mới nhà Biên Hòa Xây dựng mới nhà Biên Hòa Xây dựng mới nhà Biên Hòa Xây dựng mới nhà Biên Hòa Xây dựng mới nhà Biên Hòa Xây dựng mới nhà Biên Hòa Xây dựng mới nhà Biên Hòa Xây dựng mới nhà Biên Hòa Xây dựng mới nhà Biên Hòa Xây dựng mới nhà Biên Hòa Xây dựng mới nhà Biên Hòa Xây dựng mới nhà Biên Hòa Xây dựng mới nhà Biên Hòa Xây dựng mới nhà Biên Hòa Xây dựng mới nhà Biên Hòa Xây dựng mới nhà Biên Hòa Xây dựng mới nhà Biên Hòa Xây dựng mới nhà Biên Hòa

VIDEO

Xem thêm bài viết:

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây