Xây dựng mới nhà chị Kiều Oanh, Bình Dương

1
414
Xây dựng mới nhà chị Kiều Oanh, Bình Dương

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng: Vĩnh Phú, Bình Dương

Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn

Ngày hoàn thành: 08/01/2017

Diện tích nền trệt: 4m x 13m

Quy mô: 3 tầng

THI CÔNG

Xây dựng mới nhà chị Kiều Oanh, Bình Dương Xây dựng mới nhà chị Kiều Oanh, Bình Dương Xây dựng mới nhà chị Kiều Oanh, Bình Dương Xây dựng mới nhà chị Kiều Oanh, Bình Dương Xây dựng mới nhà chị Kiều Oanh, Bình Dương

HOÀN THÀNH

Xây dựng mới nhà chị Kiều Oanh, Bình Dương Xây dựng mới nhà chị Kiều Oanh, Bình Dương Xây dựng mới nhà chị Kiều Oanh, Bình Dương Xây dựng mới nhà chị Kiều Oanh, Bình Dương Xây dựng mới nhà chị Kiều Oanh, Bình Dương Xây dựng mới nhà chị Kiều Oanh, Bình Dương Xây dựng mới nhà chị Kiều Oanh, Bình Dương Xây dựng mới nhà chị Kiều Oanh, Bình Dương Xây dựng mới nhà chị Kiều Oanh, Bình Dương Xây dựng mới nhà chị Kiều Oanh, Bình Dương Xây dựng mới nhà chị Kiều Oanh, Bình Dương Xây dựng mới nhà chị Kiều Oanh, Bình Dương Xây dựng mới nhà chị Kiều Oanh, Bình Dương Xây dựng mới nhà chị Kiều Oanh, Bình Dương Xây dựng mới nhà chị Kiều Oanh, Bình Dương Xây dựng mới nhà chị Kiều Oanh, Bình Dương Xây dựng mới nhà chị Kiều Oanh, Bình Dương Xây dựng mới nhà chị Kiều Oanh, Bình Dương Xây dựng mới nhà chị Kiều Oanh, Bình Dương Xây dựng mới nhà chị Kiều Oanh, Bình Dương Xây dựng mới nhà chị Kiều Oanh, Bình Dương Xây dựng mới nhà chị Kiều Oanh, Bình Dương Xây dựng mới nhà chị Kiều Oanh, Bình Dương

Xem thêm bài viết:

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây