Xây dựng mới nhà anh Thành, Quận 7

1587
Xây dựng mới nhà anh Thành, Quận 7

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng: Quận 7, Tp. HCM

Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn

Ngày hoàn thành: 17/10/2013

Quy mô: 4 tầng

HOÀN THÀNH

Xây dựng mới nhà anh Thành, Quận 7 Xây dựng mới nhà anh Thành, Quận 7 Xây dựng mới nhà anh Thành, Quận 7 Xây dựng mới nhà anh Thành, Quận 7

Xem thêm bài viết: