Xây dựng mới nhà anh Kiệt – Tân Bình

1991
Xây dựng mới nhà anh Kiệt quận Tân Bình

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng: Trần Mai Ninh, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn

Ngày hoàn thành: 22/12/2016

Diện tích nền trệt: 3,6m x 17,7m

Quy mô: 3 tầng

THI CÔNG

Xây dựng mới nhà anh Kiệt – Tân Bình Xây dựng mới nhà anh Kiệt – Tân Bình Xây dựng mới nhà anh Kiệt – Tân Bình Xây dựng mới nhà anh Kiệt – Tân Bình Xây dựng mới nhà anh Kiệt – Tân Bình

HOÀN THÀNH

Xây dựng mới nhà anh Kiệt quận Tân Bình Xây dựng mới nhà anh Kiệt quận Tân Bình Xây dựng mới nhà anh Kiệt quận Tân Bình Xây dựng mới nhà anh Kiệt quận Tân Bình Xây dựng mới nhà anh Kiệt quận Tân Bình Xây dựng mới nhà anh Kiệt quận Tân Bình Xây dựng mới nhà anh Kiệt quận Tân Bình Xây dựng mới nhà anh Kiệt quận Tân Bình Xây dựng mới nhà anh Kiệt quận Tân Bình Xây dựng mới nhà anh Kiệt quận Tân Bình Xây dựng mới nhà anh Kiệt quận Tân Bình Xây dựng mới nhà anh Kiệt quận Tân Bình Xây dựng mới nhà anh Kiệt quận Tân Bình Xây dựng mới nhà anh Kiệt quận Tân Bình Xây dựng mới nhà anh Kiệt quận Tân Bình Xây dựng mới nhà anh Kiệt quận Tân Bình Xây dựng mới nhà anh Kiệt quận Tân Bình

Xem thêm bài viết: