Xây dựng mới nhà anh Khanh – Thủ Đức

2002
Xây dựng mới nhà anh Khanh Thủ Đức

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng: Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn

Ngày hoàn thành: 20/01/2017

Diện tích nền trệt: 4,3m x 13m

Quy mô: 2 tầng

THI CÔNG

Xây dựng mới nhà anh Khanh Thủ Đức Xây dựng mới nhà anh Khanh Thủ Đức Xây dựng mới nhà anh Khanh Thủ Đức Xây dựng mới nhà anh Khanh Thủ Đức Xây dựng mới nhà anh Khanh Thủ Đức Xây dựng mới nhà anh Khanh Thủ Đức

HOÀN THÀNH

Xây dựng mới nhà anh Khanh Thủ Đức Xây dựng mới nhà anh Khanh Thủ Đức Xây dựng mới nhà anh Khanh Thủ Đức Xây dựng mới nhà anh Khanh Thủ Đức Xây dựng mới nhà anh Khanh Thủ Đức Xây dựng mới nhà anh Khanh Thủ Đức Xây dựng mới nhà anh Khanh Thủ Đức Xây dựng mới nhà anh Khanh Thủ Đức

Xem thêm bài viết: