Xây dựng mới nhà anh Luân, Quận 1

1991
Xây dựng mới nhà anh Luân, Quận 1

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng: Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn

Ngày hoàn thành: 25/04/2017

Diện tích nền trệt: 3,5m x 9,5m

Quy mô: 5 tầng

THI CÔNG

Xây dựng mới nhà anh Luân, Quận 1 Xây dựng mới nhà anh Luân, Quận 1 Xây dựng mới nhà anh Luân, Quận 1 Xây dựng mới nhà anh Luân, Quận 1 Xây dựng mới nhà anh Luân, Quận 1

HOÀN THÀNH

Xây dựng mới nhà anh Luân, Quận 1 Xây dựng mới nhà anh Luân, Quận 1 Xây dựng mới nhà anh Luân, Quận 1

Xem thêm bài viết: