Xây dựng mới nhà anh Kha, Bình Trưng Tây, Quận 2

2623
Xây dựng mới nhà anh Kha, Bình Trưng Tây, Quận 2

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng: Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn

Ngày hoàn thành: 01/12/2015

Diện tích nền trệt: 5m x 15m

Quy mô: 3 tầng

THI CÔNG

Xây dựng mới nhà anh Kha, Bình Trưng Tây, Quận 2 Xây dựng mới nhà anh Kha, Bình Trưng Tây, Quận 2 Xây dựng mới nhà anh Kha, Bình Trưng Tây, Quận 2 Xây dựng mới nhà anh Kha, Bình Trưng Tây, Quận 2 Xây dựng mới nhà anh Kha, Bình Trưng Tây, Quận 2

HOÀN THÀNH

Xây dựng mới nhà anh Kha, Bình Trưng Tây, Quận 2 Xây dựng mới nhà anh Kha, Bình Trưng Tây, Quận 2 Xây dựng mới nhà anh Kha, Bình Trưng Tây, Quận 2 Xây dựng mới nhà anh Kha, Bình Trưng Tây, Quận 2 Xây dựng mới nhà anh Kha, Bình Trưng Tây, Quận 2 Xây dựng mới nhà anh Kha, Bình Trưng Tây, Quận 2 Xây dựng mới nhà anh Kha, Bình Trưng Tây, Quận 2 Xây dựng mới nhà anh Kha, Bình Trưng Tây, Quận 2 Xây dựng mới nhà anh Kha, Bình Trưng Tây, Quận 2 Xây dựng mới nhà anh Kha, Bình Trưng Tây, Quận 2 Xây dựng mới nhà anh Kha, Bình Trưng Tây, Quận 2 Xây dựng mới nhà anh Kha, Bình Trưng Tây, Quận 2 Xây dựng mới nhà anh Kha, Bình Trưng Tây, Quận 2 Xây dựng mới nhà anh Kha, Bình Trưng Tây, Quận 2 Xây dựng mới nhà anh Kha, Bình Trưng Tây, Quận 2 Xây dựng mới nhà anh Kha, Bình Trưng Tây, Quận 2 Xây dựng mới nhà anh Kha, Bình Trưng Tây, Quận 2 Xây dựng mới nhà anh Kha, Bình Trưng Tây, Quận 2 Xây dựng mới nhà anh Kha, Bình Trưng Tây, Quận 2

Xem thêm bài viết: