Xây dựng mới biệt thự phố cổ điển của gia đình chị Hạnh, Tân Bình

1357
Xây dựng mới biệt thự phố cổ điển

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng: Phường 14, Quận Tân Bình, TP. HCM

Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn

Ngày hoàn thành: 01/12/2012

Diện tích nền trệt: 8m x 18m

Quy mô: 4 tầng

THI CÔNG

Xây dựng mới biệt thự phố cổ điển Xây dựng mới biệt thự phố cổ điển Xây dựng mới biệt thự phố cổ điển Xây dựng mới biệt thự phố cổ điển Xây dựng mới biệt thự phố cổ điển

HOÀN THÀNH

Xây dựng mới biệt thự phố cổ điển Xây dựng mới biệt thự phố cổ điển Xây dựng mới biệt thự phố cổ điển Xây dựng mới biệt thự phố cổ điển Xây dựng mới biệt thự phố cổ điển Xây dựng mới biệt thự phố cổ điển Xây dựng mới biệt thự phố cổ điển Xây dựng mới biệt thự phố cổ điển Xây dựng mới biệt thự phố cổ điển Xây dựng mới biệt thự phố cổ điển Xây dựng mới biệt thự phố cổ điển Xây dựng mới biệt thự phố cổ điển Xây dựng mới biệt thự phố cổ điển Xây dựng mới biệt thự phố cổ điển Xây dựng mới biệt thự phố cổ điển Xây dựng mới biệt thự phố cổ điển Xây dựng mới biệt thự phố cổ điển Xây dựng mới biệt thự phố cổ điển Xây dựng mới biệt thự phố cổ điển Xây dựng mới biệt thự phố cổ điểnVIDEO

Xem thêm bài viết: