Xây dựng mới biệt thự gia đình chú Tám Mẫn, Bình Tân

2079
Xây dựng mới biệt thự gia đình chú Tám Mẫn

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng: Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, TP. HCM

Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn

Ngày hoàn thành: 04-11-2012

Diện tích nền trệt: 2400 m2

THI CÔNG

Xây dựng mới biệt thự gia đình chú Tám Mẫn Xây dựng mới biệt thự gia đình chú Tám Mẫn Xây dựng mới biệt thự gia đình chú Tám Mẫn Xây dựng mới biệt thự gia đình chú Tám Mẫn Xây dựng mới biệt thự gia đình chú Tám Mẫn Xây dựng mới biệt thự gia đình chú Tám Mẫn

HOÀN THÀNH

Xây dựng mới biệt thự gia đình chú Tám Mẫn Xây dựng mới biệt thự gia đình chú Tám Mẫn Xây dựng mới biệt thự gia đình chú Tám Mẫn Xây dựng mới biệt thự gia đình chú Tám Mẫn Xây dựng mới biệt thự gia đình chú Tám Mẫn Xây dựng mới biệt thự gia đình chú Tám Mẫn Xây dựng mới biệt thự gia đình chú Tám Mẫn Xây dựng mới biệt thự gia đình chú Tám Mẫn Xây dựng mới biệt thự gia đình chú Tám Mẫn Xây dựng mới biệt thự gia đình chú Tám Mẫn Xây dựng mới biệt thự gia đình chú Tám Mẫn Xây dựng mới biệt thự gia đình chú Tám Mẫn Xây dựng mới biệt thự gia đình chú Tám Mẫn Xây dựng mới biệt thự gia đình chú Tám Mẫn Xây dựng mới biệt thự gia đình chú Tám Mẫn Xây dựng mới biệt thự gia đình chú Tám Mẫn

VIDEO

Xem thêm bài viết: