Xây dựng mới công trình nhà anh Quang – Văn Chung, Q. Tân Bình

2014
Xây dựng mới công trình nhà anh Quang

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng: Văn Chung, P. 13, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn

Ngày hoàn thành: 21/08/2016

Diện tích nền trệt: 3,5m x 18,65m

Quy mô: 4 tầng

THI CÔNG

Xây dựng mới công trình Xây dựng mới công trình Xây dựng mới công trình Xây dựng mới công trình Xây dựng mới công trình Xây dựng mới công trình

HOÀN THÀNH

Xây dựng mới công trình nhà anh Quang Xây dựng mới công trình nhà anh Quang Xây dựng mới công trình nhà anh Quang Xây dựng mới công trình nhà anh Quang Xây dựng mới công trình nhà anh Quang Xây dựng mới công trình nhà anh Quang Xây dựng mới công trình nhà anh Quang Xây dựng mới công trình nhà anh Quang Xây dựng mới công trình nhà anh Quang Xây dựng mới công trình nhà anh Quang Xây dựng mới công trình nhà anh Quang Xây dựng mới công trình nhà anh Quang Xây dựng mới công trình nhà anh Quang Xây dựng mới công trình nhà anh Quang Xây dựng mới công trình nhà anh Quang Xây dựng mới công trình nhà anh Quang Xây dựng mới công trình nhà anh Quang Xây dựng mới công trình nhà anh Quang Xây dựng mới công trình nhà anh Quang Xây dựng mới công trình nhà anh Quang Xây dựng mới công trình nhà anh Quang Xây dựng mới công trình nhà anh Quang Xây dựng mới công trình nhà anh Quang Xây dựng mới công trình nhà anh Quang Xây dựng mới công trình nhà anh Quang Xây dựng mới công trình nhà anh Quang Xây dựng mới công trình nhà anh Quang Xây dựng mới công trình nhà anh Quang Xây dựng mới công trình nhà anh Quang Xây dựng mới công trình nhà anh Quang Xây dựng mới công trình nhà anh Quang

VIDEO

Xem thêm bài viết: