Thi công xây dựng mới nhà anh Vũ, Quận 4

1933
Thi công xây dựng mới nhà anh Vũ

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng: Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn

Ngày hoàn thành: 04/06/2017

Diện tích nền trệt: 3,2m x 9,5m

Quy mô: 4 tầng

THI CÔNG

Thi công xây dựng mới nhà anh Vũ Thi công xây dựng mới nhà anh Vũ Thi công xây dựng mới nhà anh Vũ Thi công xây dựng mới nhà anh Vũ Thi công xây dựng mới nhà anh Vũ

HOÀN THÀNH

Thi công xây dựng mới nhà anh Vũ Thi công xây dựng mới nhà anh Vũ Thi công xây dựng mới nhà anh Vũ Thi công xây dựng mới nhà anh Vũ Thi công xây dựng mới nhà anh Vũ Thi công xây dựng mới nhà anh Vũ Thi công xây dựng mới nhà anh Vũ Thi công xây dựng mới nhà anh Vũ Thi công xây dựng mới nhà anh Vũ Thi công xây dựng mới nhà anh Vũ Thi công xây dựng mới nhà anh Vũ Thi công xây dựng mới nhà anh Vũ Thi công xây dựng mới nhà anh Vũ Thi công xây dựng mới nhà anh Vũ Thi công xây dựng mới nhà anh Vũ Thi công xây dựng mới nhà anh Vũ Thi công xây dựng mới nhà anh Vũ Thi công xây dựng mới nhà anh Vũ Thi công xây dựng mới nhà anh Vũ Thi công xây dựng mới nhà anh Vũ

Xem thêm bài viết: