Thi công xây dựng mới nhà chị Bảy, Bình Chánh

2571
Thi công xây dựng mới nhà chị Bảy

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng: Huyên Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn

Diện tích nền trệt: 5m x 20m

Quy mô: 4 tầng

THI CÔNG

Thi công xây dựng mới nhà chị Bảy Thi công xây dựng mới nhà chị Bảy Thi công xây dựng mới nhà chị Bảy Thi công xây dựng mới nhà chị Bảy Thi công xây dựng mới nhà chị Bảy

HOÀN THÀNH

Thi công xây dựng mới nhà chị Bảy Thi công xây dựng mới nhà chị Bảy Thi công xây dựng mới nhà chị Bảy Thi công xây dựng mới nhà chị Bảy thi-cong-xay-dung-moi-nha-chi-bay-binh-chanh Thi công xây dựng mới nhà chị Bảy Thi công xây dựng mới nhà chị Bảy Thi công xây dựng mới nhà chị Bảy Thi công xây dựng mới nhà chị Bảy Thi công xây dựng mới nhà chị Bảy Thi công xây dựng mới nhà chị Bảy Thi công xây dựng mới nhà chị Bảy Thi công xây dựng mới nhà chị Bảy Thi công xây dựng mới nhà chị Bảy Thi công xây dựng mới nhà chị Bảy thi-cong-xay-dung-moi-nha-chi-bay-binh-chanh thi-cong-xay-dung-moi-nha-chi-bay-binh-chanh thi-cong-xay-dung-moi-nha-chi-bay-binh-chanh Thi công xây dựng mới nhà chị Bảy Thi công xây dựng mới nhà chị Bảy Thi công xây dựng mới nhà chị Bảy

Xem thêm bài viết: