Xây dựng mới nhà anh Nhuận, Q.12

1308
Xây dựng mới nhà anh Nhuận, Quận12

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng: Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Đơn vị thi công: Công ty Xây dựng Bảo Sơn

Ngày hoàn thành: 05/10/2011

Quy mô: 2 tầng

HOÀN THÀNH

Xây dựng mới nhà anh Nhuận, Quận12 Xây dựng mới nhà anh Nhuận, Quận12 Xây dựng mới nhà anh Nhuận, Quận12

Xem thêm bài viết: