Xây dựng mới nhà anh Quang, Quận 10

1592
Xây dựng mới nhà anh Quang, Quận 10

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng: Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn

Ngày hoàn thành: 20/04/2017

Diện tích nền trệt: 3,3m x 16,4m

Quy mô: 4 tầng

THI CÔNG

Xây dựng mới nhà anh Quang, Quận 10 Xây dựng mới nhà anh Quang, Quận 10 Xây dựng mới nhà anh Quang, Quận 10 Xây dựng mới nhà anh Quang, Quận 10 Xây dựng mới nhà anh Quang, Quận 10 Xây dựng mới nhà anh Quang, Quận 10

HOÀN THÀNH

Xây dựng mới nhà anh Quang, Quận 10 Xây dựng mới nhà anh Quang, Quận 10 Xây dựng mới nhà anh Quang, Quận 10 Xây dựng mới nhà anh Quang, Quận 10 Xây dựng mới nhà anh Quang, Quận 10

Xem thêm bài viết: