Xây dựng mới nhà anh Dũng, Hoàng hoa Thám, Bình Thạnh

1729
Xây dựng mới nhà anh Dũng

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng: Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn

Ngày hoàn thành: 20/09/2015

Diện tích nền trệt: 4m x 21m

Quy mô: 4 tầng

THI CÔNG

Xây dựng mới nhà anh Dũng Xây dựng mới nhà anh Dũng Xây dựng mới nhà anh Dũng Xây dựng mới nhà anh Dũng Xây dựng mới nhà anh Dũng

HOÀN THÀNHXây dựng mới nhà anh Dũng Xây dựng mới nhà anh Dũng Xây dựng mới nhà anh Dũng Xây dựng mới nhà anh Dũng Xây dựng mới nhà anh Dũng Xây dựng mới nhà anh Dũng Xây dựng mới nhà anh Dũng Xây dựng mới nhà anh Dũng Xây dựng mới nhà anh Dũng Xây dựng mới nhà anh Dũng Xây dựng mới nhà anh Dũng Xây dựng mới nhà anh Dũng Xây dựng mới nhà anh Dũng Xây dựng mới nhà anh Dũng Xây dựng mới nhà anh Dũng Xây dựng mới nhà anh Dũng Xây dựng mới nhà anh Dũng

Xem thêm bài viết: