Thi công xây dựng mới nhà anh Hải, Quận 6

1362
Thi công xây dựng mới nhà anh Hải

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng: Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh

Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn

Ngày hoàn thành: 29/06/2017

Diện tích nền trệt: 4m x 15m

Quy mô: 5 tầng

THI CÔNG

Thi công xây dựng mới nhà anh Hải, Quận 6 Thi công xây dựng mới nhà anh Hải, Quận 6 Thi công xây dựng mới nhà anh Hải, Quận 6 Thi công xây dựng mới nhà anh Hải, Quận 6 Thi công xây dựng mới nhà anh Hải, Quận 6

HOÀN THÀNH

Thi công xây dựng mới nhà anh Hải Thi công xây dựng mới nhà anh Hải Thi công xây dựng mới nhà anh Hải Thi công xây dựng mới nhà anh Hải Thi công xây dựng mới nhà anh Hải Thi công xây dựng mới nhà anh Hải Thi công xây dựng mới nhà anh Hải Thi công xây dựng mới nhà anh Hải Thi công xây dựng mới nhà anh Hải Thi công xây dựng mới nhà anh Hải Thi công xây dựng mới nhà anh Hải Thi công xây dựng mới nhà anh Hải Thi công xây dựng mới nhà anh Hải Thi công xây dựng mới nhà anh Hải Thi công xây dựng mới nhà anh Hải Thi công xây dựng mới nhà anh Hải Thi công xây dựng mới nhà anh Hải Thi công xây dựng mới nhà anh Hải Thi công xây dựng mới nhà anh Hải Thi công xây dựng mới nhà anh Hải Thi công xây dựng mới nhà anh Hải Thi công xây dựng mới nhà anh Hải

Xem thêm bài viết: