Thi công xây dựng mới nhà anh Hiệp, Quận Bình Thạnh

1457
Thi công xây dựng mới nhà anh Hiệp

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng: Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Đơn vị thi công: Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn

Ngày hoàn thành: 10/09/2017

Diện tích nền trệt: 4,5m x 9m

Quy mô: 4 tầng

THI CÔNG

Thi công xây dựng mới nhà anh Hiệp Thi công xây dựng mới nhà anh Hiệp Thi công xây dựng mới nhà anh Hiệp Thi công xây dựng mới nhà anh Hiệp

HOÀN THÀNH

Thi công xây dựng mới nhà anh Hiệp Thi công xây dựng mới nhà anh Hiệp Thi công xây dựng mới nhà anh Hiệp Thi công xây dựng mới nhà anh Hiệp Thi công xây dựng mới nhà anh Hiệp Thi công xây dựng mới nhà anh Hiệp Thi công xây dựng mới nhà anh Hiệp Thi công xây dựng mới nhà anh Hiệp Thi công xây dựng mới nhà anh Hiệp Thi công xây dựng mới nhà anh Hiệp Thi công xây dựng mới nhà anh Hiệp Thi công xây dựng mới nhà anh Hiệp Thi công xây dựng mới nhà anh Hiệp

Xem thêm bài viết: