fbpx
CBS Hân hạnh giới thiệu nhật ký của nguyên giám đốc công ty qua giọng đọc Lan Trinh. Sài gòn, ngày 19 tháng 12 năm 2014. https://youtu.be/45-d9elT6os Sáng nay, vừa dắt xe ra khỏi cổng, chợt giật mình khi nghe cái rầm...
CBS Hân hạnh giới thiệu nhật ký của nguyên giám đốc công ty qua giọng đọc Lan Trinh Một ngày của tôi! https://youtu.be/GYfuF0BHEeY 5 giờ 59 phút ngày 24 tháng 4 năm 2017: Giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại...
Bạn là dân xây dựng, có bao giờ bạn tự hỏi: “Làm xây dựng cần những yếu tố nào để thành công?”. Đối với ngành này có quá nhiều thứ phải biết. Nào là phải biết đọc bản vẽ,...