Liên hệ góp ý

CÔNG TY TNHH GIÁM SÁT THIẾT KẾ XÂY DỰNG BẢO SƠN

Địa chỉ: 2/77 Phan Thúc Duyện , Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. HCM
Điện thoại: (028) 350 34 149 -  (028) 350 59 146 - 0903 620 168
Email: voson@cbs.vn
Website: www.cbs.vn
 

ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG
2/77 Phan Thúc Duyện, P. 4, Q. Tân Bình, Tp. HCM
(08) 350 59 146 - (08) 350 34 149 - 0903 620 168