Xây dựng mới nha khoa Nguyễn Lâm, Bình Phước


THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng : Phường Hưng Hiến, Thị xã Bình Long, Tỉnh Bình Phước  
Chủ đầu tư : Nguyễn Văn Lâm 
Đơn vị thiết kế : N.space 
Đơn vị thi công : Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn 
Ngày khởi công : 12/03/2016 
Ngày hoàn thành  : 12/08/2016 

Nhập bình luận của bạn:
Tags: