Xây dựng mới nhà chị Kim Lan, Điện Biên Phủ, Bình Thạnh


THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng : Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, TP. HCM 
Chủ đầu tư : Chị Kim Lan 
Đơn vị thiết kế : Công ty Thiết kế Xây dựng  Bảo Sơn 
Đơn vị thi công : Công ty Thiết kế Xây dựng  Bảo Sơn
Ngày khởi công : 02/06/2014 
Ngày hoàn thành : 27/12/2014 

Nhập bình luận của bạn:
Tags: