Xây dựng mới nhà chị Kiều Oanh, Bình Dương


THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng : Vĩnh Phú, Bình Dương
Chủ đầu tư : Chị kiều Oanh
Đơn vị thiết kế : Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn 
Đơn vị thi công : Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn 
Ngày khởi công : 08/10/2016 
Ngày hoàn thành  : 08/01/2017
Diện tích nền trệt : 4m x 13m

Nhập bình luận của bạn:
Tags: