Xây dựng mới nhà chị Hương - Biên Hòa


THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng : Biên Hòa, Đồng Nai
Chủ đầu tư : Chị Hương
Đơn vị thiết kế : Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn 
Đơn vị thi công : Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn 
Ngày khởi công : 03/09/2016 
Ngày hoàn thành  : 03/01/2017
Diện tích nền trệt : 3,6m x 15m

Nhập bình luận của bạn:
Tags: