Xây dựng mới nhà anh Tính, Quận 9


THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng : Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư : Anh Tính
Đơn vị thiết kế : Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn 
Đơn vị thi công : Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn 
Ngày khởi công : 03/10/2016 
Ngày hoàn thành  : 03/12/2016 
Diện tích nền trệt : 4m x 12m

Nhập bình luận của bạn:
Tags: