Xây dựng mới nhà anh Roản An Lộc, Bình Thạnh


THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng : Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM 
Chủ đầu tư : Anh Roản An Lộc 
Đơn vị thiết kế : Công ty Thiết kế và Xây lắp Bảo Sơn 
Đơn vị thi công : Công ty Thiết kế và Xây lắp Bảo Sơn 
Ngày khởi công : 10/12/2013 
Ngày hoàn thành : 25/04/2014 

Nhập bình luận của bạn:
Tags: