Xây dựng mới nhà anh Quốc - Bình Chánh


THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng : Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 
Chủ đầu tư : Anh Quốc
Đơn vị thiết kế : Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn 
Đơn vị thi công : Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn 
Ngày khởi công : 01/09/2016 
Diện tích nền trệt  : 7m x 15m 

Nhập bình luận của bạn:
Tags: