Xây dựng mới nhà anh Quân - Quận 9


THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng : Quận 9, TP.  Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư : Anh Quân
Đơn vị thiết kế : Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn 
Đơn vị thi công : Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn 
Ngày khởi công : 26/08/2016 
Ngày hoàn thành  : 01/11/2016 
Diện tích nền trệt : 4m x 10m


Nhập bình luận của bạn:
Tags: