Xây dựng mới nhà anh Kiệt - Tân Bình


THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng : Trần Mai Ninh, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư : Anh Kiệt
Đơn vị thiết kế : Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn 
Đơn vị thi công : Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn 
Ngày khởi công : 22/09/2016 
Ngày hoàn thành  : 22/12/2016 
Diện tích nền trệt : 3,6m x 17,7m

Nhập bình luận của bạn:
Tags: