Xây dựng mới nhà anh Khanh - Thủ Đức


THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng : Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư : Anh Khanh
Đơn vị thiết kế : Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn 
Đơn vị thi công : Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn 
Ngày khởi công : 20/10/2016 
Ngày hoàn thành  : 20/01/2017 
Diện tích nền trệt : 4,3m x 13m

Nhập bình luận của bạn:
Tags: