Xây dựng mới nhà anh Kha, Bình Trưng Tây, Quận 2


THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng : Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh 
Chủ đầu tư :  Anh Kha 
Đơn vị thiết kế : Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn 
Đơn vị thi công : Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn 
Ngày khởi công : 01/08/2015 
Ngày hoàn thành : 01/12/2015 

Nhập bình luận của bạn:
Tags: