Sữa chữa cải tạo nhà anh Phương Tân Bình


THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Địa điểm xây dựng : Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư : Anh Phương
Đơn vị thiết kế : Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn 
Đơn vị thi công : Công ty Thiết kế Xây dựng Bảo Sơn 
Ngày khởi công : 07/03/2017
Ngày hoàn thành : 07/08/2017
Diện tích nền trệt : 3,5m x 23,5m

Nhập bình luận của bạn:
Tags: